Prijam u Dom

DOKUMENTACIJA ZA SMJEŠTAJ U DOM ZA ODRASLE ZEMUNIK:

U Zakonu o socijalnoj skrbi određeno je: Smještaj je socijalna usluga koja može obuhvatiti uslugu stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radne terapije, radnih aktivnosti, aktivnog provođenja vremena, odgoja i obrazovanja, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, prilikom podnošenja zahtjeva za smještaj u Dom za odrasle osobe Zemunik (ustanovu socijalne skrbi), potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 

 • obrazac za liječnika opće prakse (kojeg popunjava liječnik opće prakse, a isti zamjenjuje potvrdu da osoba ne boluje od zaraznih bolesti i da se osobi dugotrajna zdravstvena zaštita i njega ne može osigurati u obitelji ili zdravstvenoj ustanovi), ne stariji od 1 mjesec
 • rješenje o smještaju ili preporuka za smještaj nadležnog Centra za socijalnu skrb, ukoliko za to postoje zakonski uvjeti
 • rješenje o skrbništvu, ukoliko se osoba nalazi pod skrbništvom
 • individualni plan rada s korisnikom (nadležnog Centra za socijalnu skrb, ukoliko za to postoje zakonski uvjeti)
 • preslika osobne iskaznice, rodnog lista i domovnice
 • preslika iskaznice dopunskog i zdravstvenog osiguranja
 • novija liječnička dokumentacija (liječnika spec. psihijatra) ne starija od 1 mjeseca
 • prijašnja otpusna pisma po liječniku psihijatru kako bi Komisija imala uvid u tijek i prirodu bolesti osobe za koju postoji potreba za smještajem u Dom
 • potvrda da li osoba samostalno ostvaruje prihode
 • potvrda da li osoba ima sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
 • zamolba za smještaj (potrebno opisati uvjete u kojima osoba živi, tijek bolesti, sustav podrške kojeg ima na raspolaganju (obitelj, rodbina i sl.), obavljanje svakodnevnih životnih okolnosti)

Kad zahtjev bude raspoređen na listu čekanja za smještaj, a prije realizacije smještaja potrebno je dostaviti:

 • laboratorijski nalaz, ne stariji od 1 mjesec
 • prema potrebi mrsa screening, sukladno razini rizika od infekcije

Zemunik Donji, travanj 2016. godine

Informacije o smještaju korisnika= socijalna služba Doma: 023 351 708,
e-mail: socijalnasluzba.zemunik@gmail.com

____________________________________________________

Cjenik smještaja u Dom možete pogledati ovdje (link na cjenik)

Preuzmite dokumente:

Dokumentacija za smjestaj Dom Zemunik (pdf)
Obrazac za liječnika Dom Zemunik (doc)
Zamolba za smještaj Dom Zemunik (doc)

Dom na Facebook-u:
Zadnje Novosti
Kategorije Novosti
Arhiva Novosti